Kuidas vabaneda oma kasuliku eluea lõppu jõudnud sõidukist
KIA soov pakkuda meile kõigile innovatiivseid lahendusi hõlmab sõiduki kogu elutsüklit – alates selle disainimisest kuni taaskasutuseni välja.

Et vanade sõidukite keskkonnahoidlik kõrvaldamine ja töötlemine on üheks KIA keskkonnaalaseks põhieesmärgiks, rakendab KIA oma kasuliku eluea lõppu jõudnud sõidukite keskkonnasõbraliku taaskasutamise tagamiseks ainulaadset reeglistikku “Disain taaskasutamiseks“ (Design for Recycling, DfR)”

KIA on üle Euroopa valinud välja partnerid, kes suudavad kahjulikke aineid ja jäätmeid töödelda keskkonnahoidlikult, suur osa neist jäätmetest jõuab taaskasutusse ning taasringlusesse, et tagada keskkonnakaitse kõrgeimal tasemel.

KIA Auto AS on Eestis oma partneriks määranud MTÜ ELV, kes korraldab kasutuskõlbmatuks muutunud sõidukite kogumist, käitlemist ja taaskasutamist vastavalt direktiivile 2000/53/EC.
Kogu informatsioon sõiduki tasuta vastuvõtu nõuete ning lähimate kogumispunktide kohta on kättesaadav siin ».

Kui Teie romusõiduk asub kogumiskohast kaugemal kui 50 km korraldab KIA Auto AS selle vastuvõtmise ja transpordi kogumiskohta. Selleks võtke palun ühendust telefonil 60 50 157 või e-mail meelis.meite@kia.ee

KIA siiraks sooviks on aidata nii Teid kui ka keskkonda!